Služby

Vápennocementové omietky 
Na Slovensku majú dlhú tradíciu a sú najpoužívanejšie. Sú vhodné do interiéru aj exteriéru. Vonkajšie vápenno-cementové omietky sú hydrofobizované. Interiérové omietky sa v exteriéri nedajú použiť. Úprava povrchu sa robí vyhladením vhodným hladítkom. Dosiahnutý vzhľad je primerane hladký, na pohmat jemne zrnitý. Sú vhodné do všetkých obytných priestorov, aj s vyšším vlhkostným zaťažením.

Sadrové omietky 
Získavajú si čoraz väčšiu obľubu. Sú určené výhradne do interiéru. Ich výhodou je väčšia plasticita a menšia náchylnosť na tvrobu trhliniek. povrch sa upravuje hladením alebo gletovaním., čím sa dosahuje zrkadlovo hladký povrch. Aktívne regulujú množstvo vlhkosti v interiéri a tak prispievajú k optimálnej klíme.

Tepelnoizolačné omietky 
Sú dobrou voľbou, ak sa nerealizuje zateplenie a zároveň je aj požiadavka na zvýšenie tepelného odporu obvodovej steny, ktorá je väčšinou realizovaná tvarovkami s vysokou tepelnoizolačnou schoppnosťou.

Omietka alebo "lepidlo so sieťkou"? 
Zaradenie lepidla do omietkových systémov nie je celkom presné, ale vzhľadom nato, že táto technológia je veľmi rozšírená, má to svoje opodstatnenie. Najmä spracovatelia často odporúčajú lepidlá vystužované armovacou mriežkou ako najjednoduchšie riešenie.  Toto riešenie je určené výhradne pre interiér na podklad z pórobetónových presných tvárnic.  

Vonkajšie omietky 
Ich prvoradou úlohou je chrániť murivo pred poveternostnými vplyvmi exteriéru. Bežne používané vápennocementové omietky síce neochránia murivo pred premŕzaním, ale vhodná skladba omietkového systému - od prípravy podkladu až po povrchovú úpravu - dokáže spoľahlivo ochrániť murivo.